Modular_Hotel

ภาพการแต่งบ้านทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คลิก ที่นี่ เพื่อค้นหา tag อื่น ๆ

Tag แนะนำ

Modular Hotel กับสถาปัตยกรรมแห่งการผ่อนคลายที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน (Submit Your Work#388)

Modular Hotel กับสถาปัตยกรรมแห่งการผ่อนคลายที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน (Submit Your Work#388)

โรงแรมแต่งโรงแรมที่พักโรงแรมพะเยาModular HotelSubmit Your Work

ด้วยข้อจำกัดด้านแรงงานและงบประมาณก่อสร้าง จึงนำมาสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมที่พักด้วยระบบโมดูลาร์ที่ง่ายต่อการก่อสร้างของแรงงานในท้องถิ่น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณอย่างลงตัว