มั่นคงฯ ปักหมุดรุกธุรกิจเพื่อสุขภาพ ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับ 'บำรุงราษฎร์ - ไมเนอร์ฯ' ผุดเมกะโปรเจคต์ 'รักษ' ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย


มั่นคงฯ เดินหน้ารุกตลาดธุรกิจเพื่อสุขภาพ (Medical Wellness) ดึงมือหนึ่งในทุกด้านร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ประกาศความร่วมมือ “บำรุงราษฎร์” และ “ไมเนอร์ฯ” ผุดเมกะโปรเจคต์ “รักษ” (รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม​แห่งแรกในเอเชีย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat” มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท   โดดเด่นด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและศาสตร์การดูสุขภาพแบบองค์รวมพร้อมบริการที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ World-Class Medical Wellness Destination พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ   ไตรมาส 4/2563 มั่นใจโครงการนี้จะเป็นแรงหนุนสำคัญของ “มั่นคงฯ” ตอกย้ำความสำเร็จในดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) ของบริษัทฯ  คาดดันกำไรฝั่งธุรกิจเพื่อเช่าและเพื่อการบริการ Recurring Income เป็นสัดส่วน 50:50 ภายในปี 64
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)  หรือ MK บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่าและเพื่อการบริการ เปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจเพื่อขายและธุรกิจเพื่อเช่าและเพื่อการบริการ (Recurring Income) ให้มีสัดส่วนกำไรที่ 50:50 ภายในปี 2564 ด้วยการพัฒนาโครงการ รักษ (รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม​แห่งแรกในเอเชียขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Fully Integrative Wellness & Medical Retreat” ซึ่งเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากลมาใช้ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวม โดยเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน มูลค่าโครงการรวมกว่า 2,000 ล้านบาท พร้อมเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2563 นี้  
MK เป็นที่รู้จักในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยมายาวนานมากกว่า 60 ปี จนมื่อช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและทีมบริหารใหม่ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะนำบริษัทเข้าสู่ธุรกิจรายได้ประจำหรือ Recurring Income โดยเน้นธุรกิจเพื่อเช่าและธุรกิจเพื่อการบริการ ทั้งนี้หากลองพิจารณาดูจากศักยภาพและการแข่งขันของประเทศไทยในแง่ธุรกิจการแพทย์นั้น ถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้เราก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจสุขภาพ
ด้วยการพัฒนาโครงการ รักษ (รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมขึ้น โดยตั้งเป้าให้เป็น World-Class Medical Wellness Destination จึงได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์ ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย ด้วยการที่บริษัทฯ มีพาร์เนอร์เป็นสถาบันทางกาiแพทย์ ทำให้สามารถให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้หลากหลายแขนง ยิ่งไปกว่านั้นการได้ร่วมมือกับ ไมเนอร์ฯ ที่มีความเป็นมือหนึ่งในด้าน Hospitality การดูแลและบริหารจัดการห้องพักระดับลักซัวรี่ทั่วทุกทวีปโลก ร่วมกันพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอยากเป็นรูปธรรม สอดคลองกับแผนแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย (พ.ศ.2560-2569) ของกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ทั้งยังสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical and Wellness Tourism โดยนโยบายดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญของรัฐบาล อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”
“บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจสุขภาพค่อนข้างมาก เนื่องจากมีแผนการส่งเสริมจากภาครัฐที่ชัดเจน ผนวกกับการวางนโยบายแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) ของบริษัทฯ ที่ต้องการรุกธุรกิจเพื่อเช่าและเพื่อการบริการ (Recurring Income )ให้มีสัดส่วนของกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 50% เมื่อเทียบกับกำไรของธุรกิจทั้งหมด โดยโครงการ รักษ (รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม​แห่งแรกในเอเชียนี้ ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่จะตอกย้ำความสำเร็จของวิสัยทัศน์ที่ทีมบริหารได้ตั้งเป้าเอาไว้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว” นายวรสิทธิ์ กล่าว
ด้าน นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงไลฟ์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการรักษ ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม กล่าวว่า โครงการ รักษ (รัก-ษะ) เป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ตั้งอยู่ในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์เชิงป้องกันแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมในทุกๆ ศาสตร์ ทุกมิติ ผสมผสานระหว่างการนำเอาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากลมาใช้ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวม ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นับเป็นการบูรณาการแบบองค์รวมแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียโดยลักษณะการให้บริการจะจัดเป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพโดยมีตั้งแต่โปรแกรมตรวจเช็คสุขภาพ (Wellness Screening) ราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาทต่อท่าน และแพ็กเกจแบบ 3 วัน จนถึง 14 วัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ด้วยโปรแกรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การดูแลสุขภาวะทางเดินอาหาร (Gut Health) การเสริมภูมิคุ้มกัน (Immunity Booster) การดูแลน้ำหนัก (Weight Management) หรือการผ่อนคลายความเครียด (De-Stress) นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมดูแลสุขภาพและความงาม (Facial and Body Solution) จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย”
โดย นางสาวดุษฎี  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ รักษ (รัก-ษะ) เพิ่มเติมว่า ตัวโครงการมีการออกแบบภูมิทัศน์ภายใต้คอนเซ็ป “BOTANICAL WELLNESS JOURNEY” ที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพทางกาย ใจ เน้นการใช้ธรรมชาติบำบัด โดยสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้ใหญ่มากกว่า 3,500 ต้น ภายในโครงการ และนอกจากเรื่องทรีทเม้นท์เพื่อการดูแลสุขภาพแล้ว อาหารการกินตลอดจนการอยู่อาศัยก็นับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ดี โดยโครงการเปิดให้บริการห้องพักฟื้นอยู่ที่ 27 ห้องในเดือนธันวาคม 2563 นี้  นอกจากนี้ภายในโครงการประกอบด้วยห้องอาหาร  “อู่ข้าว” และ “อู่น้ำ” ซึ่งสื่อถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการกิน โดยอาหารที่จะเสิร์ฟนั้นจะมีทีมนักโภชนาการคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้การรับประทานอาหารเป็นไปเพื่อเสริมสร้างสุขภาพหรือเพื่อต้านการอักเสบของร่างกาย นอกจากนั้นยังมีเวิร์กช็อปและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอีกด้วย 
VitalLife Scientific Wellness Clinic
VitalLife Scientific Wellness Clinic ในโครงการ รักษ มอบการดูแลสุขภาพผ่านแพทย์ผู้ชำนาญเพื่อให้เข้าใจสุขภาพของตนเองอย่างแท้จริงและทราบถึงจุดที่ควรปรับปรุง โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพันธุกรรม ฮอร์โมน หรือ ไมโครนิวเทรียนท์ ไปจนถึงการตรวจโอกาสการเกิดมะเร็ง ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปรวบรวมเพื่อให้แพทย์ ผู้ดูแล เทรนเนอร์ นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ ออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด เพื่อป้องกันโรค ชะลอวัย ช่วยเรื่องการนอนหลับ พัฒนาศักยภาพของร่างกาย และดูแลระบบการย่อยและระบบสมอง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น ไอวี นิวเทรียนท์ ไครโออินฟราเรดซาวน่า การบำบัดด้วยแสงและพลาสมาเธอราพี 
RAKxa Jai - Holistic Wellness Centre
ที่ รักษ แพทย์ของ VitalLife จะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งการบำบัดสาขาต่างๆ และใช้ทรีทเมนต์ที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผสมผสานศาสตร์แห่งการบำบัดหลากหลายแขนง ทั้งการแพทย์แผนจีน การแพทย์ แผนไทย อายุรเวท และการใช้พลังงานบำบัด เพื่อดูแลสุขภาพในแบบที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ RAKxa Jai ยังมี สปาที่มาพร้อมกับวิวทะเลสาป ประกอบไปด้วยห้องทรีทเม้นต์เพื่อให้บริการการนวด ทรีทเมนต์ และการบำบัดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโซนธาราบำบัด เช่น ห้องอบไอน้ำสมุนไพรที่ใช้สมุนไพรจากสวนรอบๆ ห้องซาวน่าอินฟราเรด ไอซ์มูนชาวเวอร์ และสระน้ำอุ่นและเย็น 
RAKxa Gaya - Medical Gym
Medical Gym (ศูนย์ออกกำลังกายเชิงการแพทย์) มีทั้งนักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ร่างกายของลูกค้าแต่ละท่าน ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งถูกใช้ในวงการนักกีฬามืออาชีพระดับโอลิมปิคทั่วโลก โดยทีมงานจะใช้เทคโนโลยีนี้ประกอบกับศาสตร์แห่งการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่อยู่บนพื้นฐานของการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายและฝึกกล้ามเนื้อและประสาท
นายวรสิทธิ์ กล่าวเสริมว่า ในฐานะที่ มั่นคงฯ เป็นบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้พัฒนาพื้นที่โครงการ รักษ (รัก-ษะ) นอกจากการพัฒนาโครงการดังกล่าวเพื่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนแม่บทแห่งชาติแล้ว ในขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชมในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางชุมชนในการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ การเข้าไปช่วยพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างให้เกิดความเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability)
โครงการ รักษ (รัก-ษะ) จะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ตามแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัทฯ ที่ได้ตั้งไว้ โดยมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยดันกำไรของธุรกิจ  Recurring Income เป็น 50:50 ได้ใน 2564 อย่างแน่นอน สำหรับก้าวต่อไปของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจอีก 5 ปีในเฟส 2 จะเดินหน้าพัฒนาและผลักดันธุรกิจที่ได้สร้างขึ้นไว้ให้เต็มประสิทธิภาพในทุกมิติของการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายวรสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

Thank You :

Follow Me

Shared

Idea Tag


Comment


Category List


รีวิวบ้าน ดูทั้งหมด


บ้านไม้ชวนฝัน กับวันแสนสุข

บ้านไม้ชวนฝัน กับวันแสนสุข

ไอเดียดีๆ เปรียบเสมือนลมหายใจของศิลปิน และเมื่อพื้นที่ในบ้านมาพร้อมการตกแต่งที่ผสมผสานลงตัว...แบบนี้สิบ้านศิลปินตัวจริง!

บ้านบีชเฮ้าส์ แนบชิดธรรมชาติ

บ้านบีชเฮ้าส์ แนบชิดธรรมชาติ

พร้อมหรือยังที่จะไปดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติด้วยกัน กับบ้านบีชเฮ้าส์ที่สมบูรณ์แบบหลังนี้

ชีวิตติดกรอบ...บ้านสามเหลี่ยมบนพื้นที่จำกัด (Submit Your Work #88)

ชีวิตติดกรอบ...บ้านสามเหลี่ยมบนพื้นที่จำกัด (Submit Your Work #88)

แม้พื้นที่ในการสร้างบ้านจะไม่ค่อยเอื้ออำนวย แต่แบบบ้านสามเหลี่ยมหลังนี้ได้รับการดีไซน์ให้ออกมาดูน่าสนใจเลยทีเดียว เท่ เก๋ แบบบ้านปูนเปลือยทันสมัย

แบบบ้านสวย บรรยากาศร่มรื่นรอบบ้าน

แบบบ้านสวย บรรยากาศร่มรื่นรอบบ้าน

แบบบ้านสวยสไตล์โมเดิร์น กับสนามหญ้าร่มรื่นบ้านหลังนี้อยู่ในเขตชานเมืองที่พัฒนาขึ้นใหม่ Ahmedabad, อินเดีย ที่ดูยังไงก็ไม่น่าเบื่อเลยจริง ๆ

สินค้า ของแต่งบ้าน ดูทั้งหมด


สัมผัสเสน่ห์แห่งผืนผ้าที่ครบวงจรไปกับ VC-FABRIC @ Crystal Design Center

สัมผัสเสน่ห์แห่งผืนผ้าที่ครบวงจรไปกับ VC-FABRIC @ Crystal Design Center

เมื่อผืนผ้าและสีสันที่ชวนมองเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้บ้านงดงามยิ่งขึ้น วันนี้ forfur ขอพาทุกท่านเข้าสัมผัสเสน่ห์แห่งผืนผ้าที่ครบวงจรไปพร้อมกันค่ะ

EGG ความสวยงามของไม้ที่ส่งผ่านดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์ (Funiture Reviews # 45)

EGG ความสวยงามของไม้ที่ส่งผ่านดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์ (Funiture Reviews # 45)

"เรามองว่าธรรมชาติของไม้มีคุณค่าและความสวยงามในตัวเอง เราจึงอยากนำเสนอคุณค่าและความสวยงามของมันให้ออกมาดีที่สุด" คุณแอร์เจ้าของร้านเล่าถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางการสร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อย่าง EGG ขึ้นมา

S.O.S อัพบ้านใหม่สไตล์คนอินเทรนด์ ตอน Rainy Slash ฝนนี้ยังฟินได้กับ HomePro Online

S.O.S อัพบ้านใหม่สไตล์คนอินเทรนด์ ตอน Rainy Slash ฝนนี้ยังฟินได้กับ HomePro Online

อย่าปล่อยให้เรื่องฝนมาสร้างความกังวลใจ เพราะไม่ว่าจะตกหนักสักแค่ไหน คุณก็ยังใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดายมากกว่าเดิม

Travel & Relax ดูทั้งหมด


Butter UP Cafe' แปลงโฉมบ้านเก่าพร้อมเติมเต็มสิ่งใหม่ให้กลายเป็นคาเฟ่สุดลงตัว

Butter UP Cafe' แปลงโฉมบ้านเก่าพร้อมเติมเต็มสิ่งใหม่ให้กลายเป็นคาเฟ่สุดลงตัว

เมื่อความหลงใหลในรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มถูกก่อตัวขึ้น การคิดค้นสูตรลับเฉพาะจึงถูกเนรมิตขึ้นผ่านวิธีแห่งการเดาความชอบของคนกินก่อนจะเลือกสรรสิ่งที่ลงตัวเข้ามาประกอบกันอย่างพอเหมาะพอดี

ดื่มด่ำกับศิลปะแห่งกาแฟที่  Artis Coffee Bangkok

ดื่มด่ำกับศิลปะแห่งกาแฟที่ Artis Coffee Bangkok

กล่าวกันว่าทุกสิ่งล้วนมีความงดงามของศิลปะซ่อนอยู่ โดยศิลปะที่ซ่อนอยู่ในแต่ละอย่างก็ล้วนแตกต่างกันออกไป วันนี้ Forfur จึงจะพาไปปล่อยใจดื่มด่ำกับศิลปะและกลิ่นหอมของกาแฟใจกลางกรุง ส่วนจะอยู่ที่ไหน อย่างไร ตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

บรันเด้ คอฟฟี่ & เบเกอรี ดื่มวิวชิมกาแฟ@เขาใหญ่

บรันเด้ คอฟฟี่ & เบเกอรี ดื่มวิวชิมกาแฟ@เขาใหญ่

จะเข้าช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ หลายคนคงมีแพลนที่จะไปเที่ยวสูดอากาศดีๆ และเขาใหญ่..อีกหนึ่งสถานที่น่าไปที่ดึงดูดให้ใครหลายคนกระโจนเข้าหาธรรมชาติ....

De forrest กาแฟ ป่า ขุนเขา ธรรมชาติ(Submit Your Work #143)

De forrest กาแฟ ป่า ขุนเขา ธรรมชาติ(Submit Your Work #143)

ร้านกาแฟแห่งนี้เกิดขึ้นจากการปรับปรุงบ้านหลังเดิมที่ถูกปล่อยร้างมานาน ให้กลายเป็นร้านสบายๆโอบล้อมด้วยธรรมชาติ เสมือนนั่งอยู่กลางป่า