งานออกแบบฟาซาด 3 มิติ สะท้อนเสน่ห์อาคารคอนกรีตยุคก่อน จากนวัตกรรมงานก่อสร้าง 'CPAC 3D PRINTING SOLUTION' @BKKDW2022


CPAC 3D Printing Solution”นวัตกรรมการก่อสร้าง 3 มิติ จาก CPAC Green Solution เป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างสรรค์ที่ถูกนำมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Bangkok Design Week 2022” (BKKDW2022) ณ บริเวณที่ว่าการไปรษณีย์กลาง โซนเจริญกรุง-ตลาดน้อย ภายใต้ชื่อ “3DConcrete Printing Pavilion – Design Possibility With A Façade”โดยเป็นการพิมพ์ตัวฟาซาด 3 มิติ สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของอาคารคอนกรีต   ในสมัยก่อนได้อย่างสวยงามและมีมิติ โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เรียงเป็นแพทเทิร์นต่อกันเป็นชั้นๆ พร้อมนำเสนอออกมาในรูปแบบพาวิลเลียน ผ่านกระบวนการก่อสร้างแบบ “Turn Waste to Value” ซึ่งเป็นการผลิตก่อนนำมาติดตั้ง  โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เรียกว่าเป็นการสร้างผลประโยชน์คืนกลับสู่สังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ตามแนวทาง ESG 4 Plus ของ SCG คือ มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ – Plus เป็นธรรม โปร่งใส ตอกย้ำแนวคิด CPAC Green Solution ได้เป็นอย่างดี!
CPAC 3D Printing Solution” เป็นนวัตกรรมการก่อสร้าง 3 มิติ จาก CPAC Green Solution ซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในเรื่องการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างด้วยการใช้เครื่องจักร 3D Printer สามารถปริ๊นท์ขึ้นรูปผนังอาคารพื้นที่มากกว่า 150 ตารางเมตร ในระยะเวลา 7 วัน เป็นการลดระยะเวลาก่อสร้างลง 66% ลดการใช้แรงงานน้อยลง 50% ถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย และยังนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตตกแต่งอื่นๆ ได้ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างสรรค์ทั้งในเรื่องของการก่อสร้าง (Construction) และการตกแต่ง (Decorate) ที่นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังตอบโจทย์เหล่าดีไซเนอร์และนักออกแบบยุคใหม่ให้สามารถสร้าง Material ของตัวเองได้แบบไร้ขีดจำกัด
สำหรับ “3DConcrete Printing Pavilion – Design Possibility With A Façade” เป็นผลงานการออกแบบโดย นายพิพิธ โค้วสุวรรณ Design Director แห่ง Salt and Pepper Studioซึ่งเผยว่า ด้วยเจตนารมณ์แรกที่มีความสนใจในตัวนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของเหล่านักดีไซเนอร์อยู่แล้ว จึงมีแนวคิดที่อยากจะนำคอนกรีตของซีแพค มาออกแบบเป็นตัวฟาซาด เน้นเส้นสายที่เรียงเป็นแพทเทิร์นต่อกันเป็นชั้นๆ และนำเสนอออกมาในรูปแบบพาวิลเลียน เพื่อดึงดูดสายตาให้คนเข้ามาชมผลงาน พร้อมสร้างประสบการณ์ร่วมด้านงานดีไซน์ทั้งในเชิงกราฟฟิกและแสงเงาที่เกิดขึ้นจากตัวฟาซาด นอกจากนี้ ยังเป็นการตั้งคำถาม หาความเป็นไปได้ในการออกแบบตัวฟาซาด ด้วยวิธีของเค้าเองในแต่ละคนอีกด้วย”
“การตีโจทย์ของการออกแบบตัวฟาซาดครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดของทางซีแพคเอง ซึ่งเป็นลักษณะของโมดูล่าร์ นำมาต่อกันจนเกิดเป็นรูปแบบฟาซาดที่มีแพทเทิร์นหลากหลายและยังคงมีมิติและมีเสน่ห์ของชั้นคอนกรีตที่เรียงต่อกันเป็นชั้นๆ โดยลักษณะของฟาซาดคอนกรีตที่สร้างด้วย CPAC 3D Printing Solution”เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ขนาด 4.65 x 2.6 เมตร สูง 3.50 เมตร ซึ่งเป็น Scale ที่ถูกลดลงมาเพื่อความปลอดภัยในเรื่องความสูงของโครงสร้าง เนื่องจากเป็นอาคารที่จะจัดแสดงอยู่บนโครงสร้างชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ตัวผลงานฟาซาด ได้ใช้ระยะเวลาในการพิมพ์เพียง 3 วัน เท่านั้น ก่อนนำมาติดตั้งบริเวณหน้างานโดยใช้ระยะเวลาเพียง                        2 วัน เป็นการลดระยะเวลาการทำงาน ลดการก่อสร้างที่ไม่เหลือ Waste ลดการใช้วัสดุและทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution มีศักยภาพที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงซับซ้อน และสามารถนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนได้”
“และหากลองมองย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ว จะเห็นว่าอาคารพาณิชย์รอบๆ ตัว เป็นโครงสร้างคอนกรีตที่เยอะที่สุดในกรุงเทพฯ ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมื่องในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของแนวคิดการออกแบบฟาซาด ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอาคารคอนกรีตในอดีต โดยเราได้เลือกใช้ดีไซน์ของการวาดเส้นและทำการยืดเป็น 3 มิติ วิธีคิดจะเหมือนการใช้ปากกาลากเส้นไปเรื่อยๆ โดยไม่ยกปากกา ซึ่งมองว่าดีไซน์ตัวนี้จะช่วยสะท้อนมิติของเทคนิคในการผลิตได้ชัดเจน นอกจากนี้เรายังดีไซน์ลายเส้นตัว “CPAC” ใส่เข้าไปในชิ้นงาน ซึ่งเป็นประสานกันได้อย่างลงตัวสวยงาม”
“ในฐานะดีไซเนอร์ มองว่าเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่เป็นไปได้สำหรับการก่อสร้างและการตกแต่ง ทั้งศักยภาพในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงซับซ้อน และเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ในการออกแบบทุกๆ มิติ โดยตอบสนองความต้องการของนักออกแบบ ที่จะสามารถสร้าง Material หรือชิ้นงานที่เป็น Customize ของตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับระบบอุตสาหกรรมที่มีในท้องตลาด”
“ทั้งนี้ การยกนวัตกรรมCPAC 3D Printing Solution”มาร่วมจัดแสดงในงาน งานนิทรรศการออกแบบ Bangkok Design Week 2022” ในปีนี้ ซึ่งมาในธีม ‘Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด’ เป็นการตอบโจทย์ทั้งในแง่ของ  Co With Eco นวัตกรรมการออกแบบแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, Co With Culture สะท้อนแนวคิดการออกแบบงานสถาปัตยกรรม เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีที่แล้วในกรุงเทพ แนวคิดในการใช้อาคาร การรื้อฟื้นอาคารคอนกรีตให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งได้ และสุดท้ายคือ Co With Future ความรู้สึกว่าเราอยู่ในจุด Future is Now! เพราะโลกอนาคตก็คือปัจจุบัน การสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อต่อยอดวิถีชีวิตยิ่งต้องคิดให้ล้ำ”
ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจในนิทรรศการงานออกแบบ Bangkok Design Week 2022” ระหว่างวันที่ 5- 13 ก.พ.นี้  โดย “CPAC 3D Printing Solution”  จะจัดตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการไปรษณีย์กลาง โซนเจริญกรุง-ตลาดน้อย พร้อมด้วยโปรแกรมจากนักออกแบบที่น่าสนใจอีกมากมาย กระจายตัวไปบนพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถึง 5 ย่าน ได้แก่ เจริญกรุง - ตลาดน้อย, สามย่าน, อารีย์ - ประดิพัทธ์, ทองหล่อ – เอกมัย, พระนคร และสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้
#CPAC #CPACGREENSOLUTION
#CPAC3DprintingSolution
#BangkokDesignWeek2022 #BKKDW2022 

Thank You :

Follow Me

Shared

Comment


Living Inspire ดูทั้งหมด


4 MEASUREMENTS OF PERFECTION : ตอนที่1 - บ้านที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่ความงามภายนอก แต่ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงด้วย

4 MEASUREMENTS OF PERFECTION : ตอนที่1 - บ้านที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่ความงามภายนอก แต่ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงด้วย

การหาบ้านสักหลังที่สามารถตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยได้อย่างลงตัว บางทีการใส่ใจเพียงรูปแบบดีไซน์หรือความสวยงามภายนอกก็อาจไม่เพียงพอที่จะสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้อย่างครบถ้วน

4 MEASUREMENTS OF PERFECTION : ตอนที่2 - เติมเต็มศักยภาพความปลอดภัย กับอิสระภาพการใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัว

4 MEASUREMENTS OF PERFECTION : ตอนที่2 - เติมเต็มศักยภาพความปลอดภัย กับอิสระภาพการใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัว

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการในการดำเนินชีวิตประจำวัน ยิ่งถ้าเป็นที่อยู่อาศัยที่ที่มีทุกคนที่เรารักอยู่ร่วมกันแล้ว ความปลอดภัยภายในบ้านย่อมมาเป็นที่หนึ่งเสมอ

4 MEASUREMENTS OF PERFECTION : ตอนที่4 - บ้านที่ให้ความเป็นส่วนตัว ท่ามกลางชีวิตที่สะดวกสบาย

4 MEASUREMENTS OF PERFECTION : ตอนที่4 - บ้านที่ให้ความเป็นส่วนตัว ท่ามกลางชีวิตที่สะดวกสบาย

คงจะดียิ่งกว่าหากบ้านที่คุณเลือกไม่ได้มีแค่ความสวยงามที่ตอบโจทย์เพียงอารมณ์สัมผัส แต่ทุกตารางนิ้วของการอยู่อาศัยสามารถตอบสนองทุกโหมดการใช้ชีวิต ให้เปี่ยมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

4 MEASUREMENTS OF PERFECTION : ตอนที่3 - สิ่งเล็กๆ ที่เติมเต็มให้บ้านสมบูรณ์แบบ

4 MEASUREMENTS OF PERFECTION : ตอนที่3 - สิ่งเล็กๆ ที่เติมเต็มให้บ้านสมบูรณ์แบบ

การตกแต่งบ้านก็คล้ายกับงานศิลปะที่ไม่มีถูก ไม่มีผิด แต่หากเผลอมองข้ามหรือไม่ทันได้คำนึงถึงรายละเอียดบางอย่าง...ไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือบ้านก็คงไม่สวยงามอย่างสมบูรณ์แบบได้ดังใจปรารถนา

สินค้า ของแต่งบ้าน ดูทั้งหมด


ปรับลุคบ้านให้สวยและทันสมัย ด้วยไอเดียง่ายๆ แต่งน้อย แต่สวยมาก

ปรับลุคบ้านให้สวยและทันสมัย ด้วยไอเดียง่ายๆ แต่งน้อย แต่สวยมาก

เสื้อผ้าตัวเก่า ถ้าเบื่อก็แค่เปลี่ยนใหม่ แต่พอคิดจะแต่งบ้านให้ได้อย่างใจ หลายคนกลับรู้สึกวุ่นวาย เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนที่ทำให้บ้านสวยมีสไตล์ ด้วยวิธีที่ทั้งง่าย ทำได้เร็ว และไม่ต้องใช้เงินมาก

Maggio เพิ่มความชิคให้บ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์หนังสุดเก๋ (Funiture Reviews # 8)

Maggio เพิ่มความชิคให้บ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์หนังสุดเก๋ (Funiture Reviews # 8)

ใครที่ชอบการตกแต่งบ้านแบบโมเดิร์นสุดเก๋ชิค การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับการตกแต่งสไตล์ต่างๆก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเลยล่ะค่ะ วันนี้เราจึงจะพาไปรีวิวเฟอร์นิเจอร์หนังสุดโมเดิร์นเก๋ชิคอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เรามีไอเดียดีๆในการตกแต่งบ้านให้สวยงาม ตามไปเลยอย่าช้าา

Pierre philippe สร้างบรรยากาศสวยหวานด้วยเฟอร์นิเจอร์วินเทจสุดคลาสิก (Funiture Reviews # 51)

Pierre philippe สร้างบรรยากาศสวยหวานด้วยเฟอร์นิเจอร์วินเทจสุดคลาสิก (Funiture Reviews # 51)

สายดิบเท่หลบไปก่อน วันนี้เราขอเอาใจสายหวานคลาสสิกกันสักนิดกับร้านเฟอร์นิเจอร์วินเทจที่สวยหรูทรงเสน่ห์ จะเป็นที่ไหนนั้นตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

สร้างบ้านปลอดภัย เสริมความมั่นใจให้หลังคา ด้วยโครงหลังคาสำเร็จรูป

สร้างบ้านปลอดภัย เสริมความมั่นใจให้หลังคา ด้วยโครงหลังคาสำเร็จรูป

จากคำกล่าวที่ว่า “มาตรวัดที่ผิดเพี้ยนไปแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจสร้างผลลัพธ์ที่ผิดเพี้ยนตามมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ” โดยเฉพาะการสร้างบ้านสักหลังที่ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างมาก หากละเลยจุดใดจุดหนึ่งไปแม้เพียงน้อยนิด ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายและสร้างความไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัยได้มากกว่าที่คิด

Travel & Relax ดูทั้งหมด


Cold Spring Cafe' เปลี่ยนบ้านสุดเท่เป็นคาเฟ่แสนสดใส

Cold Spring Cafe' เปลี่ยนบ้านสุดเท่เป็นคาเฟ่แสนสดใส

ทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยล้าสิ่งที่จะช่วยสร้างความสดใสให้กับจิตใจของเราอาจจะเป็นเพียงแค่กาแฟสักแก้ว ผลไม้สดแช่เย็นสักจาน หรืออาหารเมนูโปรดในบรรยากาศสบายๆ

Bluetamp - Specialty Coffee & All Day Brunch กลิ่นกาแฟสไตล์ออสเตรเลียและโทนสีฟ้าอันอบอุ่น

Bluetamp - Specialty Coffee & All Day Brunch กลิ่นกาแฟสไตล์ออสเตรเลียและโทนสีฟ้าอันอบอุ่น

บรรยากาศอันร่มรื่นของสวนสีเขียวที่โอบล้อมตัวบ้านสีขาวไว้อย่างอบอุ่น ภายใต้ชื่อ Bluetamp คือที่ตั้งของคาเฟ่สไตล์ออสเตรเลียกลิ่นอายไทยที่ผสมผสานไว้ด้วยรสชาติแห่งจิตนาการและประสบการณ์จากประเทศออสเตรเลียมากถึง 7 ปี

FitB - Fuel in the Blank เติมเต็มทุกช่องว่างของชีวิตให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

FitB - Fuel in the Blank เติมเต็มทุกช่องว่างของชีวิตให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ว่ากันว่าความสนุกอีกหนึ่งอย่างของการใช้ชีวิต คือการได้ค้นหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มและปรุงแต่งให้ชีวิตมีรสชาติกลมกล่อมลงตัว

Hatch by Jkhai คาเฟ่สุดเท่ที่ผสมผสานหลายสไตล์ไว้ในที่เดียวอย่างลงตัว

Hatch by Jkhai คาเฟ่สุดเท่ที่ผสมผสานหลายสไตล์ไว้ในที่เดียวอย่างลงตัว

หากใครผ่านไปผ่านมาย่านประชาชื่นเป็นประจำ คงรู้จักร้านอาหารทะเลชื่อดังอย่าง "เจ๊ไข่ซีฟู้ด" ร้านเด็ดประจำย่านที่เปิดกิจการมาอย่างยาวนานหลายปี