Layers House บ้านอิฐ 3 ชั้นที่ก่อตัวขึ้นจากการตีความใหม่ของอาคารพาณิชย์ที่คุ้นเคย (Submit Your Work#479)


จากความคุ้นเคยของครอบครัวที่เคยอยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ซึ่งมีข้อจำกัดที่มีช่องเปิดสำหรับระบายอากาศได้น้อย และไม่สามารถเปิดรับแสงสว่างจากธรรมชาติได้อย่างทั่วถึง จึงนำมาสู่การตีความของบ้านหลังใหม่ผ่านบ้านหลังเก่าที่คุ้นชิน

Architect:Rice Popper Design Studio

Owner:ครอบครัวโชคเป็นธรรม

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

ตามความตั้งใจเดิมของครอบครัวโชคเป็นธรรมที่ตั้งใจรีโนเวทบ้านหลังเก่า ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ขนาด 5 ชั้นให้โมเดิร์นทันสมัย แต่เมื่อจังหวะประจวบเหมาะของครอบครัวที่ได้เจอกับผืนดินว่างเปล่าในซอยที่ติดกับบ้านหลังเดิม จึงนำมาสู่การสร้างบ้านหลังใหม่ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัวได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น ภายใต้การออกแบบของ "คุณวิรัช ปัณฑพรรธน์กุล" สถาปนิกจาก Rice Popper Design Studio

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

ด้วยข้อจำกัดของบ้านหลังเก่าในอาคารพาณิชย์ขนาด 5 ชั้น ซึ่งมีความลึก มีช่องสำหรับการเปิดระบายอากาศและเปิดรับแสงสว่างจากภายนอกได้ไม่ทั่วถึง จึงทำให้พื้นที่อยู่อาศัยเดิมมีบรรยากาศมืดทึบและไม่น่าอยู่ จากปัญหาดังกล่าวในบ้านหลังเก่าจึงถูกนำมาตีความสู่บ้านอิฐหลังใหม่ในซอยเดิมให้สามารถระบายอากาศได้ดี และพร้อมเปิดรับแสงสว่างจากภายนอกได้มากขึ้น ภายใต้รูปแบบการใช้งานพื้นที่ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับที่อยู่อาศัยเดิมของครอบครัวที่มีความคุ้นเคย เนื่องจากที่ดินแปลงใหม่มีลักษณะคล้ายบ้านหลังเก่าที่มีหน้าแคบและลึก แต่เมื่อถูกแก้ไขปัญหาด้วยการจัดวางแนวช่องแสงและช่องระบายอากาศที่เหมาะสมให้กับตัวอาคารขนาด 3 ชั้น ก็สามารถเปลี่ยนข้อจำกัดที่เคยพบเจอให้กลายเป็นสเปซแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

แม้บ้าน Layers House จะถูกสร้างขึ้นใหม่บนผืนดินว่างเปล่า แต่ก็มาพร้อมข้อจำกัดของพื้นที่ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับที่อยู่อาศัยเดิมซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น เนื่องจากการออกแบบสร้างบ้านหลังใหม่ต้องคำนึงถึงระยะร่นของอาคารด้านหน้าที่ห่างจากพื้นที่ถนนสาธารณะ จึงทำให้ตัวบ้านมีรูปแบบคล้ายอาคารพาณิชย์เดิม แต่ทีมสถาปนิกก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการนำเสนอให้เปิดช่องว่างขนาดเล็กในบริเวณที่สามารถรับแสงสว่างได้อย่างเหมาะสม เพื่อเปิดพื้นที่กลางอาคารให้สามารถระบายอากาศได้ดี และช่วยทำให้อากาศร้อนภายในบ้านสามารถหมุนเวียนออกสู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

เมื่อแผนเดิมที่ตั้งใจไว้ว่าจะรีโนเวทบ้านหลังเก่าให้น่าอยู่ถูกเปลี่ยนเป็นการสร้างบ้านหลังใหม่บนผืนดินเปล่าที่ครอบครัวซื้อไว้ จึงทำให้เกิดเป็นข้อจำกัดในด้านงบประมาณที่ต้องใช้ในการก่อสร้างบ้านใหม่ทั้งหลัง จึงทำให้ทีมสถาปนิกนำเสนอการใช้วัสดุที่มีความเรียบง่าย เพื่อช่วยลดการดูแลรักษาพื้นผิวผนังในระยะยาว ด้วยการเลือกใช้ปูนฉาบเปลือยและอิฐเป็นวัสดุหลักในการสร้างบ้านหลังใหม่ โดยส่วนผนังที่ต้องเผชิญกับความร้อนจากแสงแดดโดยตรงจะมีการก่ออิญมอญซ้อนกันสองชั้น เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านอีกชั้นหนึ่ง สำหรับพื้นที่บริเวณด้านหน้าของบ้านมีการก่อผนังอิญแบบ Double Skin ซ้อนกันสองชั้น เน้นเพิ่มดีเทลด้วยการจัดวางก้อนอิฐให้มีระยะห่างแบบเว้นช่องกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดุดตาและน่าสนใจให้กับตัวบ้านมากขึ้นแล้ว ยังสามารถเชื่อมตัวบ้านในส่วนอื่นที่เป็นผนังอิฐให้มีความต่อเนื่องกันอย่างกลมกลืน

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

ตามความหมายของบ้าน Layers House คือการออกแบบบ้านให้มีลักษณะซ้อนกันขึ้นไปเหมือนเลเยอร์เค้ก โดยมีการเพิ่มจุดเด่นด้วยการออกแบบพื้นที่เปิดให้กับตัวอาคารเพื่อสร้างความโปร่งสบายในแบบที่หาได้ยากจากอาคารพาณิชย์เดิม จึงทำให้พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านขนาด 350 ตารางเมตร มาพร้อมประสิทธิภาพแห่งการอยู่อาศัยที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตในบรรยากาศชวนผ่อนคลายได้อย่างแท้จริง โดยยังคงไว้ซึ่งรูปลักษณ์ตัวอาคารและการจัดวางพื้นที่ภายในที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยไม่ต่างจากบ้านหลังเดิมในอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ซึ่งนอกจากการเลือกใช้วัสดุแบบปูนฉาบเปลือยและอิฐมอญที่มีการโชว์ให้เห็นผิวสัมผัสเนื้อแท้แบบสัจจะวัสดุแล้ว พื้นที่ภายในบ้านยังมีการออกแบบเปลือยระบบโครงสร้างภายในอาคารให้มีความเท่ในแบบสไตล์ลอฟท์เพื่อการดูแลรักษาที่สะดวกและง่ายดายต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวมากยิ่งขึ้น ส่วนฟังก์ชั่นใช้สอยในบ้านถูกจัดวางตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในครอบครัว แม้จะมีการกั้นพื้นที่ในบางจุดให้มีความเป็นส่วนตัว แต่ก็สามารถเปิดส่วนใช้งานให้เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผนังอิฐถูกดีไซน์กั้นพื้นใช้งานในส่วนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะมีระยะความถี่ของการจัดเรียงก้อนอิฐแต่ละก้อนตามพื้นที่ใช้งานเป็นหลัก ซึ่งมีความสอดคล้องกันอย่างพอดีกับชื่อของบ้านอิฐหลังนี้

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

ในบริเวณส่วนใช้สอยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากเป็นพิเศษ จึงมีการออกแบบแนวผนังอิฐให้มีระยะการจัดเรียงที่มีความถี่มากกว่า เพื่อความเป็นส่วนตัวในการใช้ชีวิตของคนในครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันก็มีการออกแบบช่องเปิดในบางจุดเพื่อให้สามารถดึงแสงสว่างจากธรรมชาติภายนอกเข้าสู่พื้นที่ในบ้านได้มากขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มความโปร่งสบายให้กับพื้นที่อยู่อาศัยด้านในได้เป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยลดปัญหาเดิมที่เคยพบเจอในอาคารพาณิชย์หลังเก่าที่ไม่สามารถเปิดรับแสงสว่างได้อย่างทั่วถึง แต่สำหรับบ้าน Layers House หลังนี้กลับมาพร้อมดีไซน์ที่สามารถทลายข้อจำกัดของอาคารพาณิชย์เดิมได้อย่างสิ้นเชิง ด้วยเปลี่ยนมุมอับอย่างพื้นที่ทางเดินบริเวณบันไดบ้านให้สามารถเปิดรับแสงสว่างจากทิศทางที่หลากหลาย

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

แม้ห้องนอนในบ้านหลังใหม่จะมีขนาดไม่ใหญ่กว่าบ้านหลังเดิมมากนัก แต่บ้าน Layers House กลับมาพร้อมคุณภาพแห่งการอยู่อาศัยที่เหนือกว่า ด้วยรูปแบบของตัวบ้านที่ถูกดีไซน์มาเพื่อลดข้อจำกัดของการใช้ชีวิตในบ้านที่มีลักษณะคล้ายอาคารพาณิชย์เดิม ซึ่งสามารถเปิดรับแสงสว่างเข้าสู่พื้นที่ด้านในได้มากกว่า ด้วยการจัดวางแนวช่องแสงของตัวบ้านในบริเวณห้องนอนที่มีขนาดใหญ่กว่า จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีบรรยากาศที่น่าอยู่และแตกต่างไปจากบ้านหลังเดิมที่เคยเป็น

Architect: Rice Popper Design Studio

Owner: ครอบครัวโชคเป็นธรรม

ห้องน้ำของบ้านหลังใหม่ได้รับการออกแบบให้มาพร้อมช่องแสงขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดรับแสงสว่างในบางส่วนเข้าสู่พื้นที่ภายในได้มากขึ้น จึงช่วยลดภาพความอึดอัดภายในห้องน้ำได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการตกแต่งภายในมาพร้อมโทนสีที่เรียบง่ายสบายตา ด้วยโทนสีเทาอ่อนที่ตัดกับโทนสีชมพูพาสเทลอย่างลงตัว ซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้บรรยากาศในห้องน้ำไม่มืดทึบจนเกินไปแล้ว ยังช่วยเพิ่มมิติให้ห้องน้ำสวยเด่นมากกว่าการใช้โทนสีขาวเรียบตกแต่งห้องน้ำตามที่เคยพบเห็นในแบบเดิม
ภายใต้ความคุ้นเคยในบ้านหลังเดิม เมื่อนำมาแต่งเติมใหม่ในส่วนผสมที่ลงตัว จึงเกิดเป็นความกลมกล่อมของบ้านหลังใหม่ที่ก่อตัวขึ้นจากอาคารพาณิชย์ที่คุ้นเคย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง
หากสนใจผลงานการออกแบบบ้าน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับสถาปนิกได้ที่ Rice Popper Design Studio
Email : ricepopper.designstudio@gmail.com
โทร : 081-922-3662, 094-693-3555
ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก Rice Popper Design Studio

Follow Me

Shared

Comment


forfur.com คือเว็บข้อมูลการออกแบบตกแต่งบ้าน เราไม่ได้รับงานสร้าง ออกแบบบ้านหรือจำหน่ายสินค้า

22-03-2021 (8016)

Category List

Other Idea


เรื่องเล่า...สวนหลังบ้าน

เรื่องเล่า...สวนหลังบ้าน

อวดจินตนาการในการตกแต่งสวนให้มีชีวิตชีวา กับไอเดียจัดสวนหลังบ้านน่ามอง เปลี่ยนทุกวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพักผ่อน

บ้านเรียบเท่สุดอินดี้

บ้านเรียบเท่สุดอินดี้

บ้านในฝันของคุณคืออะไร บ้านสวยหวานแบบวินเทจ บ้านโมเดิร์นที่ทันสมัย บ้านลอฟท์ที่มีสไตล์ หรือจะเป็นบ้านเรียบเท่สุดอินดี้ที่มีดีไซน์ไม่ซ้ำใคร?

ร.ศ. ๒๓๔ เอกลักษณ์สไตล์ไทยในบรรยากาศร่วมสมัยสไตล์ย้อนยุค

ร.ศ. ๒๓๔ เอกลักษณ์สไตล์ไทยในบรรยากาศร่วมสมัยสไตล์ย้อนยุค

หากพูดถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ชัดเจน ประเทศไทยคงเป็นอีกประเทศหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลก ที่มีจุดเริ่มต้นของความงดงามทั้งวัฒนธรรม ภาษาตลอดจนศิลปะที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างแจ่มชัดไม่แพ้ชาติไหนๆ