Chula-Home Dot Tech มิติใหม่แห่งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ด้านอสังหาฯแบบครบวงจรครั้งแรกของไทย


เมื่อเทคโนโลยีถูกนำมาผสมผสานกับไลฟ์สไตล์แห่งชีวิต ความสะดวกสบายจึงเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยาก.....
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาโดย โฮมบายเออร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งร่วมกันผสานจุดแข็งเปิดตัว “Chula-Home Dot Tech” ดึงศักยภาพของ Data Science & Machine Learning รังสรรค์ Prop Tech พลิกโฉมวงการสังหาฯ และตอบโจทย์ผู้บริโภค-ภาคธุรกิจรวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาอย่างครบครัน ด้วยการเปิดแอปตัวพลิเคชัน “Home Hop” นวัตกรรมค้นหาที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสื่อมวลชน นักศึกษาและคณาจารย์หลายสาขา เข้ามาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีแขนงต่างๆอย่างคับคั่ง โดย รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะได้ร่วมมือกับบริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด ในลักษณะของโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม(Industrial Liaison Program หรือ ILP) ดำเนินโครงการ Chula-Home Dot Tech ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ Prop Tech ด้วยการนำเทคโนโลยี Data Science และMachine Learning มาประยุกต์ใช้ในโดเมนด้านอสังหาริมทรัพย์ (www.home.co.th) และสร้างเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่ทั้งผู้บริโภคและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนผ่านงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากประโยชน์ต่อผู้บริโภคและภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมแล้ว ความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science และ Machine Learning ได้ศึกษาวิจัยและทดลองกับข้อมูลจริงในตลาด ช่วยพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชำนาญ เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง และช่วยสร้างประสบการณ์การพัฒนา Prop Tech ในอนาคตด้วย
“ต้องยอมรับว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science และMachine Learning ในไทยขณะนี้ยังมีไม่มากและส่วนใหญ่อยู่ในภาคการศึกษาขณะที่ภาคธุรกิจจะมีข้อมูลเชิงลึกมีประสบการณ์จริงที่สั่งสมมายาวนานจากภาคสนามความร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นสุดยอดความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจด้วยการผสานจุดแข็งของทั้งสองฝั่งคล้ายกับความร่วมมือที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ร่วมดำเนินการกับองค์กรธุรกิจหรือสตาร์ทอัพเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ” รศ.ดร.สุพจน์กล่าว
นายบริสุทธิ์ กาสินพิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท โฮมดอทเทค จำกัด กล่าวว่า บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัดดำเนินธุรกิจสื่ออสังหาริมทรัพย์ครบวงจรมานานกว่า 25 ปี ทำให้มองเห็นโอกาสในการนำทั้งข้อมูล ความรู้และประสบการณ์มาต่อยอด ด้วยเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning สร้างนวัตกรรมใหม่ แก้ปมปัญหา (Pain Point) หาวิธีการแก้ไข (Solution) ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริโภค ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการวางแผนลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
“ที่ผ่านมาเป้าหมายของเราคือการเป็นที่พึ่งสำหรับผู้ซื้อบ้านด้วยการให้ข้อมูลความรู้เพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภควันนี้เรายังเป็นที่พึ่งของคนซื้อบ้านแต่เราจะให้ข้อมูลและประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการใช้เทคโนโลยีซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อบ้านได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมีประสิทธิภาพเกินกว่าที่ความสามารถของคนจะเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเอง” นายบริสุทธิ์กล่าว
นอกจากนี้ยังมีงานเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Data Science x Prop Tech กับอสังหาริมทรัพย์ไทย” จากบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้าน Data Science และ Machine Learning รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมวิจัยในโครงการนี้ โดยมี รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัย และ ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้วิจัยหลัก มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ IoT Platform หรือ Internet of Things รวมถึงการใช้ Data Science และ  Machine Learning ต่างๆที่นำมาประยุกต์เข้ากับโครงการในครั้งนี้
มากไปกว่านั้นยังได้รับความรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชัน “Home Hop” รวมถึงการใช้งานเบื้องต้นตั้งแต่การค้นหา ไปจนถึงการซื้อบ้านอย่างสมบูรณ์ จาก ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เป็นหัวหน้าโครงการ 
รวมถึงได้ทีมงานคุณภาพอย่าง ดร.นฤมล ประทานวณิช อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นผู้วิจัย และศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผุ้บริโภคเป้าหมายอีกด้วย
ทั้งนี้เป้าหมายหลักของบริษัทคือการเป็นเพื่อนที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ตลอดทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบ้านหรือ Trusty Companion for the Home Buying Journey จึงจะพัฒนาเทคโนโลยีการค้นหาบ้านการซื้อบ้านและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบ้าน
Home Dot Tech เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วปัจจุบันมีทั้งแอปพลิเคชันที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาจนสามารถใช้งานได้แล้วเช่น Home Buyers Analytics วิเคราะห์ดาต้าอสังหาริมทรัพย์ด้าน Demand Side ครั้งแรกของอสังหาริมทรัพย์ไทย, Home Dashboard เครื่องมือบริหารการตลาดกับลูกค้า Walk-in Online ของโครงการอสังหาริมทรัพย์, Home Hop สำหรับค้นหาที่อยู่อาศัยจากไลฟ์สไตล์และความต้องการเฉพาะบุคคล (Persona) ซึ่งให้ผลลัพธ์เกินกว่าการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและ Home Event เครื่องมือชมงานมหกรรมที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์สื่อสารการตลาดของโครงการซึ่งได้พัฒนาVersion 2 เพื่อใช้งานในปีนี้

Follow Me

Shared

Comment


forfur.com คือเว็บข้อมูลการออกแบบตกแต่งบ้าน เราไม่ได้รับงานสร้าง ออกแบบบ้านหรือจำหน่ายสินค้า

04-04-2018 (6993)

Category List

Other Idea


บ้านพักขนาดเล็ก หัวใจสีเขียว

บ้านพักขนาดเล็ก หัวใจสีเขียว

ผ่อนคลายไปกับบ้านขนาดเล็ก จะสร้างไว้ในสวนแบบนี้ก็โอเคเลย

ผ่อนคลายกับมนต์เสน่ห์ของใบชาที่ Peace - Oriental Teahouse

ผ่อนคลายกับมนต์เสน่ห์ของใบชาที่ Peace - Oriental Teahouse

ชีวิตในเมืองที่แสนวุ่นวายทำให้หลายคนเลือกที่จะตามหาบรรยากาศสุขสงบ ผ่อนคลาย ภายใต้ความเรียบง่ายที่มีมนต์เสน่ห์ วันนี้ Forfur จึงจะพาไปจิบชาชั้นดีต้นตำรับแท้ๆที่นี่กันค่ะ ตามไปผ่อนคลายพร้อมกันเลย

บ้านโมเดิร์นสองชั้น บรรยากาศดีๆที่เชียงใหม่ (Submit Your Work #18)

บ้านโมเดิร์นสองชั้น บรรยากาศดีๆที่เชียงใหม่ (Submit Your Work #18)

เปลี่ยนจากบรรยากาศในเมือง มาสูดกลิ่นดินกลิ่นธรรมชาติ ใช้ชีวิตให้ช้าลงพร้อมกับบ้านสไตล์โมเดิร์นหลังนี้กันค่ะ

บ้านหลังเก่ากลายเป็นบ้านใหม่ สวยสดใส ในธีมฟ้าขาว

บ้านหลังเก่ากลายเป็นบ้านใหม่ สวยสดใส ในธีมฟ้าขาว

บ้านหลังเก่าที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1912 ได้รับการแปลงโฉมใหม่ให้กับมาสวยสะพรั่งอีกครั้ง สร้างสรรค์ความสดใหม่ให้กับบ้านที่รวมกันไว้ในธีมฟ้าขาว