ออฟฟิศเท่ๆสำหรับคนรุ่นใหม่ Apos2 By Apostrophy's (Submit Your Work #51)


สถาปนิกผู้รักในการออกแบบเป็นชีวิตจิตใจ เคยคิดเล่นๆมั้ยว่าบ้านและสถานที่ทำงานของบรรดานักออกแบบทั้งหลาย หน้าตาจะเป็นยังไง วันนี้เราจะพาไปชมออฟฟิศของ Apostrophy's กันค่ะ

Design: Apostrophy's

เมื่อรักในการออกแบบแล้ว แน่นอนที่ทำงานของเหล่าสถาปนิกต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ เฉกเช่นเดียวบริษัท อะโพสโทรฟีเอส กับการออกแบบสถานที่ทำงานหลังที่สอง Apos square ไว้ได้อย่างน่าสนใจผสานกับความเท่ สีสัน พลังและอารมณ์ผ่อนคลายในการทำงาน เข้ากับความเรียบง่ายสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

Design: Apostrophy's

Design: Apostrophy's

ความต้องการคือ ในการทำงานในรูปแบบออฟฟิศ หากดำเนินการไปได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งอาจมีความจำเป็นต้องขยายตัว เพื่อรองรับปริมาณงานที่มากและซับซ้อนขึ้น จำนวนพนักงานจึงต้องเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ และถ้าหากเป็นออฟฟิศด้านการออกแบบและมีรูปแบบการทำงาน “Multi Disciplinary” อย่าง “Apostrophys” ด้วยแล้ว การออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับกำลังคนเป็นสองเท่า ของ“Apos2” แห่งนี้จึงจำเป็นต้องคิดเป็นทวีคูณ
เนื่องจากออฟฟิศหลักแห่งเดิมตั้งอยู่ในอาคารแบบบ้านจัดสรรแบบ Town Home โดยตัวอาคารเป็นที่พักกึ่งสำนักงานสูง 3 ชั้น มีลักษณะแคบ ยาว และมีพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารเพียงเล็กน้อย จึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะสามารถขยับขยาย ต่อเติมอาคารหลังเดิมได้อีก
และถ้าหากจะต้องจัดหาพื้นที่ที่กว้างขึ้น แล้วย้ายพนักงานทั้งหมดนั้น อาจจะต้องใช้ทั้ง เวลา และงบประมาณมหาศาลในการขยับขยาย จากข้อจากัดที่ว่านี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดของ “Apos2” ซึ่งคล้ายกับ“การแตกหน่อ”ของพืช ถึงแม้จะเกิดต้นใหม่และอยู่ห่างกันออกไป แต่ถึงอย่างไรก็ยังเกิดมาจากต้นเดียวกัน

Design: Apostrophy's

ความหมายก็คล้ายกับการออกแบบออฟฟิศแห่งนี้ โดยเริ่มต้นจากการหาคูหาที่ว่างและมีระยะทางไม่ไกลจากออฟฟิตเดิมมากนัก เพื่อพนักงานของทั้ง 2 แห่งสามารถเดินทางเพื่อพบปะกันได้โดยสะดวก รวมทั้งยังสามารถแบ่งปันปัจจัย(Facility) ที่จำเป็น เช่น สื่อความรู้ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ โดยไม่จำเป็นต้องทำสำเนาหรือจัดซื้อเพิ่มเติม

Design: Apostrophy's

สำหรับรูปแบบการก่อสร้างและตกแต่งภายในของ “Apos2” นั้นถือได้ว่าเป็นต้นแบบ“ออฟฟิตกึ่งสาเร็จรูป” เนื่องจากโครงสร้างที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบ “Knock Down” ซึ่งใช้วัสดุทั่วไปตามท้องตลาด เช่น เหล็กฉาก แผ่นไม้อัด บานพับทั่วไป ประกอบกันด้วยวิธีการงานช่างพื้นฐาน ปิดผิวชิ้นงานด้วยสีทาบ้านทั่วไป

Design: Apostrophy's

วัสดุที่เลือกใช้ถูกนำมาประกอบกันด้วยวิธีการงานช่างพื้นฐาน ปิดผิวชิ้นงานด้วยสีทาบ้านทั่วไป อีกทั้งโครงสร้างลักษณะนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและพื้นผิวของตัวอาคารเดิมเลย จึงไม่ยากเกินไปนักที่จะเคลื่อนย้ายหรือต่อเติมในอนาคต
ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์พื้นที่การทำงานเป็นของตนเอง สอดคล้องกับวิถีการทำงานแบบ“Multi Disciplinary” ที่ทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา โดยไม่ได้เน้นตำแหน่งตายตัว ดังนั้นพื้นที่การทำงานจึงต้องลื่นไหล คล่องตัวในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ (Fluid Space) สอดคล้องกับความหมายของคำว่า“Square” ใน “Apos2” ที่นอกจากจะแปลได้ว่า “ยกกำลังสอง” แล้ว ยังหมายถึง “จตุรัส” หรือ “ลานกิจกรรมสาธารณะ” สมกับความตั้งใจของผู้ออกแบบที่ต้องการให้พื้นที่นี้เป็นที่รองรับสาหรับการทำงานของผู้มีความชานาญในต่างสาขาวิชา ที่มีอัตราการขยายตัวเป็น 2 เท่านั่นเอง

Design: Apostrophy's

Design: Apostrophy's

นอกจากวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการขยายตัวของสำนักงานออกแบบแล้ว “Apos2”ยังต้องการให้เป็นเสมือนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ปรัชญาในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร โดยไม่รู้สึกถึงความยัดเยียดข้อมูลแต่ประการใด ผ่านทางการใช้แม่สีทางศิลปะ(Primary Color) มีนัยยะให้ผู้ใช้งานเรียนรู้แก่นสำคัญของการออกแบบ โดยแม่สีทั้ง 3 สี แดง น้ำเงิน และเหลือง ได้ถูกเน้นให้ใช้ต่างกันในแต่ละชั้น โดยทั้ง 3 ชั้นสีนี้ ถูกเชื่อมโดยบัน มีแถบสีที่ต่างกันมองเรียงแล้วเห็นเป็นแถบสีรุ้ง(Spectrum) พร้อมทั้งกราฟิกตัวอักษร(Typography)ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคติการทางานและการออกแบบ 

Design: Apostrophy's

ชั้นที่ 3 สีเหลืองถูกนำมาใช้ให้ดูสดใสมีชีวิตชีวาสำหรับห้องทำงาน สวยโดดเด่นไม่แพ้กับชั้นอื่นๆ ที่เป็น สีแดงและสีนำเงิน บรรยากาศโปร่งสบายเหมาะแก่การนั่งทำงาน
บางส่วนของการตกแต่งออฟฟิศยังถูกสอดแทรกด้วยภาพ Pictogram ที่ถูกวาดขึ้น โดยเฉพาะตัว Mascot ตัวใหญ่ยักษ์ชื่อว่า “Aposer” ที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายคนตัวใหญ่ ถูกแบ่งเป็นสองด้าน ด้านหนึ่งเต็มไปด้วยตัวอ่อนคล้ายลูกกวาดหลากสีสัน ที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกัน แต่อีกด้านหนึ่งเป็นรูปอวัยวะภายในร่างกายที่มีอักษรคำว่า “Aposer” ประกอบกันเป็นอวัยวะต่างๆทั้งกระดูก ปาก สมอง ลำไส้ และหัวใจ สื่อถึงรูปแบบการทำงานที่ต้องการให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน เป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนองค์กรณ์ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ โดยเจ้าตัว“Aposer” ที่ว่านี้ได้ถูกติดตั้งให้ยืนอยู่บนผนังของชานพักบันไดระหว่างชั้น 2 ถึงชั้น 3 นอกจากจะเป็นการเชื่อมพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ของพื้นที่แนวตั้ง ด้วยความรู้สึก
นอกจากพื้นที่ทำงานด้านแล้ว ในส่วนของด้านหน้าจัดเป็นมุมนั่งเล่นชิวๆ ออกแบบให้มีพื้นระเบียงไม้ยื่นออกมาให้ความรู้สีกผ่อนคลาย สดชื่นสบายตาด้วยสวนเล็กๆ
สำหรับคนที่กำลังจะมีโฮมออฟฟิศ คงมีไอเดียกลับไปคิดต่อได้นะคะ หากสนใจผลงานออกแบบสามารถติดต่อได้ที่
E-mail : aposssssss@gmail.com

Follow Me

Shared

Comment


forfur.com คือเว็บข้อมูลการออกแบบตกแต่งบ้าน เราไม่ได้รับงานสร้าง ออกแบบบ้านหรือจำหน่ายสินค้า

03-12-2015 (5244)

Category List

Other Idea


Fill in The Blank ตกแต่งบ้านสไตล์ฟาร์มเฮ้าส์ด้วยของสุดชิค (Funiture Reviews # 30)

Fill in The Blank ตกแต่งบ้านสไตล์ฟาร์มเฮ้าส์ด้วยของสุดชิค (Funiture Reviews # 30)

นอกจากความหรูหรามีระดับหรือความโมเดิร์นล้ำสมัยที่นิยมนำมาใช้ในการตกแต่งบ้านแล้ว อีกสไตล์ที่มาแรงไม่แพ้กันก็คือ ฟาร์มเฮ้าส์ หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน เดี๋ยวๆ!!! นั่นไม่ใช่ขนมปัง

โมเดิร์น อินดัสเทรียล ชิค เท่ ระเบียงสวน

โมเดิร์น อินดัสเทรียล ชิค เท่ ระเบียงสวน

บ้านน่าอยู่ในสไตล์โมเดิร์นอินดัสเทรียล ซ่อนตัวอยู่บนพื้นที่เนินสูง พร้อมด้วยสวนเล็กๆสุดชิวและร่มรื่น คือความน่าประทับใจของบ้านเก๋เท่หลังนี้

บ้านทันสมัย เติมชีวิตชีวา ฟื้นฟูพลังกายใจ

บ้านทันสมัย เติมชีวิตชีวา ฟื้นฟูพลังกายใจ

บ้านที่ออกแบบมาสำหรับการพักผ่อนโดยเฉพาะ อีกทั้งยังตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตในปัจจุบัน คล้ายกับอยู่ในชนบทแต่จริงๆแล้วอยู่ในเมือง

ร้านกาแฟสไตล์ชิค วิถีไบค์เกอร์ (Submit Your Work #102)

ร้านกาแฟสไตล์ชิค วิถีไบค์เกอร์ (Submit Your Work #102)

ร้านกาแฟเล็กๆแห่งนี้ ได้รับการออกแบบให้เป็นจุดพักผ่อนสบายๆของคนรักรถ ที่แท๊คทีมเพื่อนพ้องมานั่งดื่มกาแฟท่ามกลางบรรยากาศชิวๆ