ออฟฟิศเท่ๆสำหรับคนรุ่นใหม่ Apos2 By Apostrophy's (Submit Your Work #51)


สถาปนิกผู้รักในการออกแบบเป็นชีวิตจิตใจ เคยคิดเล่นๆมั้ยว่าบ้านและสถานที่ทำงานของบรรดานักออกแบบทั้งหลาย หน้าตาจะเป็นยังไง วันนี้เราจะพาไปชมออฟฟิศของ Apostrophy's กันค่ะ

Design: Apostrophy's

เมื่อรักในการออกแบบแล้ว แน่นอนที่ทำงานของเหล่าสถาปนิกต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ เฉกเช่นเดียวบริษัท อะโพสโทรฟีเอส กับการออกแบบสถานที่ทำงานหลังที่สอง Apos square ไว้ได้อย่างน่าสนใจผสานกับความเท่ สีสัน พลังและอารมณ์ผ่อนคลายในการทำงาน เข้ากับความเรียบง่ายสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

Design: Apostrophy's

Design: Apostrophy's

ความต้องการคือ ในการทำงานในรูปแบบออฟฟิศ หากดำเนินการไปได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งอาจมีความจำเป็นต้องขยายตัว เพื่อรองรับปริมาณงานที่มากและซับซ้อนขึ้น จำนวนพนักงานจึงต้องเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ และถ้าหากเป็นออฟฟิศด้านการออกแบบและมีรูปแบบการทำงาน “Multi Disciplinary” อย่าง “Apostrophys” ด้วยแล้ว การออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับกำลังคนเป็นสองเท่า ของ“Apos2” แห่งนี้จึงจำเป็นต้องคิดเป็นทวีคูณ
เนื่องจากออฟฟิศหลักแห่งเดิมตั้งอยู่ในอาคารแบบบ้านจัดสรรแบบ Town Home โดยตัวอาคารเป็นที่พักกึ่งสำนักงานสูง 3 ชั้น มีลักษณะแคบ ยาว และมีพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารเพียงเล็กน้อย จึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะสามารถขยับขยาย ต่อเติมอาคารหลังเดิมได้อีก
และถ้าหากจะต้องจัดหาพื้นที่ที่กว้างขึ้น แล้วย้ายพนักงานทั้งหมดนั้น อาจจะต้องใช้ทั้ง เวลา และงบประมาณมหาศาลในการขยับขยาย จากข้อจากัดที่ว่านี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดของ “Apos2” ซึ่งคล้ายกับ“การแตกหน่อ”ของพืช ถึงแม้จะเกิดต้นใหม่และอยู่ห่างกันออกไป แต่ถึงอย่างไรก็ยังเกิดมาจากต้นเดียวกัน

Design: Apostrophy's

ความหมายก็คล้ายกับการออกแบบออฟฟิศแห่งนี้ โดยเริ่มต้นจากการหาคูหาที่ว่างและมีระยะทางไม่ไกลจากออฟฟิตเดิมมากนัก เพื่อพนักงานของทั้ง 2 แห่งสามารถเดินทางเพื่อพบปะกันได้โดยสะดวก รวมทั้งยังสามารถแบ่งปันปัจจัย(Facility) ที่จำเป็น เช่น สื่อความรู้ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ โดยไม่จำเป็นต้องทำสำเนาหรือจัดซื้อเพิ่มเติม

Design: Apostrophy's

สำหรับรูปแบบการก่อสร้างและตกแต่งภายในของ “Apos2” นั้นถือได้ว่าเป็นต้นแบบ“ออฟฟิตกึ่งสาเร็จรูป” เนื่องจากโครงสร้างที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบ “Knock Down” ซึ่งใช้วัสดุทั่วไปตามท้องตลาด เช่น เหล็กฉาก แผ่นไม้อัด บานพับทั่วไป ประกอบกันด้วยวิธีการงานช่างพื้นฐาน ปิดผิวชิ้นงานด้วยสีทาบ้านทั่วไป

Design: Apostrophy's

วัสดุที่เลือกใช้ถูกนำมาประกอบกันด้วยวิธีการงานช่างพื้นฐาน ปิดผิวชิ้นงานด้วยสีทาบ้านทั่วไป อีกทั้งโครงสร้างลักษณะนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและพื้นผิวของตัวอาคารเดิมเลย จึงไม่ยากเกินไปนักที่จะเคลื่อนย้ายหรือต่อเติมในอนาคต
ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์พื้นที่การทำงานเป็นของตนเอง สอดคล้องกับวิถีการทำงานแบบ“Multi Disciplinary” ที่ทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา โดยไม่ได้เน้นตำแหน่งตายตัว ดังนั้นพื้นที่การทำงานจึงต้องลื่นไหล คล่องตัวในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ (Fluid Space) สอดคล้องกับความหมายของคำว่า“Square” ใน “Apos2” ที่นอกจากจะแปลได้ว่า “ยกกำลังสอง” แล้ว ยังหมายถึง “จตุรัส” หรือ “ลานกิจกรรมสาธารณะ” สมกับความตั้งใจของผู้ออกแบบที่ต้องการให้พื้นที่นี้เป็นที่รองรับสาหรับการทำงานของผู้มีความชานาญในต่างสาขาวิชา ที่มีอัตราการขยายตัวเป็น 2 เท่านั่นเอง

Design: Apostrophy's

Design: Apostrophy's

นอกจากวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการขยายตัวของสำนักงานออกแบบแล้ว “Apos2”ยังต้องการให้เป็นเสมือนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ปรัชญาในการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร โดยไม่รู้สึกถึงความยัดเยียดข้อมูลแต่ประการใด ผ่านทางการใช้แม่สีทางศิลปะ(Primary Color) มีนัยยะให้ผู้ใช้งานเรียนรู้แก่นสำคัญของการออกแบบ โดยแม่สีทั้ง 3 สี แดง น้ำเงิน และเหลือง ได้ถูกเน้นให้ใช้ต่างกันในแต่ละชั้น โดยทั้ง 3 ชั้นสีนี้ ถูกเชื่อมโดยบัน มีแถบสีที่ต่างกันมองเรียงแล้วเห็นเป็นแถบสีรุ้ง(Spectrum) พร้อมทั้งกราฟิกตัวอักษร(Typography)ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคติการทางานและการออกแบบ 

Design: Apostrophy's

ชั้นที่ 3 สีเหลืองถูกนำมาใช้ให้ดูสดใสมีชีวิตชีวาสำหรับห้องทำงาน สวยโดดเด่นไม่แพ้กับชั้นอื่นๆ ที่เป็น สีแดงและสีนำเงิน บรรยากาศโปร่งสบายเหมาะแก่การนั่งทำงาน
บางส่วนของการตกแต่งออฟฟิศยังถูกสอดแทรกด้วยภาพ Pictogram ที่ถูกวาดขึ้น โดยเฉพาะตัว Mascot ตัวใหญ่ยักษ์ชื่อว่า “Aposer” ที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายคนตัวใหญ่ ถูกแบ่งเป็นสองด้าน ด้านหนึ่งเต็มไปด้วยตัวอ่อนคล้ายลูกกวาดหลากสีสัน ที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกัน แต่อีกด้านหนึ่งเป็นรูปอวัยวะภายในร่างกายที่มีอักษรคำว่า “Aposer” ประกอบกันเป็นอวัยวะต่างๆทั้งกระดูก ปาก สมอง ลำไส้ และหัวใจ สื่อถึงรูปแบบการทำงานที่ต้องการให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน เป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนองค์กรณ์ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ โดยเจ้าตัว“Aposer” ที่ว่านี้ได้ถูกติดตั้งให้ยืนอยู่บนผนังของชานพักบันไดระหว่างชั้น 2 ถึงชั้น 3 นอกจากจะเป็นการเชื่อมพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ของพื้นที่แนวตั้ง ด้วยความรู้สึก
นอกจากพื้นที่ทำงานด้านแล้ว ในส่วนของด้านหน้าจัดเป็นมุมนั่งเล่นชิวๆ ออกแบบให้มีพื้นระเบียงไม้ยื่นออกมาให้ความรู้สีกผ่อนคลาย สดชื่นสบายตาด้วยสวนเล็กๆ
สำหรับคนที่กำลังจะมีโฮมออฟฟิศ คงมีไอเดียกลับไปคิดต่อได้นะคะ หากสนใจผลงานออกแบบสามารถติดต่อได้ที่
E-mail : aposssssss@gmail.com

Follow Me

Shared

Comment


forfur.com คือเว็บข้อมูลการออกแบบตกแต่งบ้าน เราไม่ได้รับงานสร้าง ออกแบบบ้านหรือจำหน่ายสินค้า

03-12-2015 (5244)

Other Idea


Magpie Cafe' บุกรังนกกางเขนแสนสวยที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านอ่อนนุช

Magpie Cafe' บุกรังนกกางเขนแสนสวยที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านอ่อนนุช

หากพูดถึงนกที่ชอบสะสมสิ่งของสวยงาม นกกางเขนคงเป็นอีกสายพันธุ์หลงใหลในเรื่องราวเหล่านี้ วันนี้ Forfur จึงพาทุกท่านไปบุกรังของนกกางเขนตัวนี้ดูกันค่ะ ว่าจะสะสมของสวยงามไว้มากมายขนาดไหน

เปลี่ยนพื้นที่นอกบ้านเป็นลานปาร์ตี้

เปลี่ยนพื้นที่นอกบ้านเป็นลานปาร์ตี้

ไม่ว่าพื้นที่รอบบ้านจะมีขนาดมากน้อยสักแค่ไหน แต่หากได้รับการตกแต่ง จัดวาง และดูแลเอาใจใส่ด้วยไอเดียที่เหมาะสม ก็สามารถเปลี่ยนพื้นที่นอกบ้านที่ดูธรรมดาให้กลายเป็นมุมรื่นรมย์ที่ลงตัวกับการใช้งานและปาร์ตี้ได้ทุกวัน

AT-TA-ROTE นัวทั้งรสชาติอาหารและบรรยากาศแบบไทยโมเดิร์น

AT-TA-ROTE นัวทั้งรสชาติอาหารและบรรยากาศแบบไทยโมเดิร์น

หากคุณค้นหาคำว่าอรรถรสตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะพบกับความหมายว่า รสแห่งถ้อยคํา ถ้อยคําที่ทําให้เกิดความซาบซึ้ง ถ้อยคําที่ทําให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ

Open House at Central Embassy เปิดโลกแห่งความคิดและงานดีไซน์ให้สนุกยิ่งกว่าที่เคย

Open House at Central Embassy เปิดโลกแห่งความคิดและงานดีไซน์ให้สนุกยิ่งกว่าที่เคย

มากกว่าความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ก็คือการเลือกเฟ้นสถานที่ซึ่งช่วยเปิดโลกแห่งความคิดให้โลดแล่นได้อย่างไร้ขีดจำกัด