พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ มหัศจรรย์แห่งเอเชีย


ช้างนิมิตฤทธิ์แรงแข็งขัน เผือกผ่องผิวพรรณ สีสังข์สะอาดโอฬาร สามสิบสามเศียรโสภา เศียรหนึ่งเจ็ดงา ดั่งเพ็ชรรัตน์รูจี คือหนึ่งในบทพากย์รามเกียรติ์ตอนเอราวัณ ที่สามารถบรรยายความมหัศจรรย์ของช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นพาหนะช้างทรงของพระอินทร์ได้เป็นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

สถานที่: พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

บนพื้นที่ของ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คือที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ประติมากรรมลอยตัวรูปช้าง 3 เศียร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยถูกสร้างขึ้นจากโลหะด้วยวิธีเคาะมือเป็นแห่งแรกตั้งแต่ปี 2537 และพร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา
ถัดจากประตูด้านหน้าทางเข้าสามารถมองเห็นช้างเอราวัณขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนอาคารทรงกลมอันงดงามได้อย่างเด่นชัด โดยมาพร้อมขนาดความสูงของตัวช้างรวมทั้งอาคารรองรับที่สูงมากถึง 43.6 เมตร (เทียบเท่าตึก 14 ชั้น) ความกว้างของช้างขนาด 12 เมตร ความยาวลำตัวช้าง 39 เมตร น้ำหนักของลำตัวช้าง 150 ตัน และน้ำหนักของเศียรช้างที่มากถึง 100 ตัน ด้านนอกตัวช้างบุผิวด้วยแผ่นทองแดงทั้งตัว โดยใช้แผ่นทองแดงที่มีความหนาประมาณ 1.2 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดต่างกันไปตั้งแต่ 4x8 ฟุต จนถึงแผ่นเล็กที่สุดขนาดเท่าฝ่ามือ โดยนำมาเคาะตกแต่งลวดลายเรียงต่อกันหลายแสนชิ้นด้วยความประณีต จนเกิดเป็นช้างเอราวัณอันสง่างาม
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ คุณเล็ก วิริยะพันธ์ ผู้สร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เพื่อสืบสานงานศิลป์ไทยที่สะสมไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไทย ผ่านการจัดแสดงประติมากรรมที่ทรงคุณค่าทางศิลปกรรมของช้างเอราวัณในวรรณคดีไทย ซึ่งบอกเล่าไว้ว่าเป็นพาหนะช้างทรงของพระอินทร์ มีผิวกายเผือก และมีเศียรมากถึง 33 เศียร แต่เพราะมีความสลับซับซ้อนทางโครงสร้างค่อนข้างมาก จึงลดทอนลักษณะของประติมากรรมลอยตัวช้างเอราวัณให้สวยงามลงตัวเหลือเพียง 3 เศียรเท่านั้น
พื้นที่โดยรอบร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้ธรรมชาติที่โอบล้อมรอบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อย่างรื่นรมย์ ซึ่งนอกจากสวนน้ำพุและบ่อน้ำที่คอยทำหน้าที่เติมเต็มบรรยากาศให้มุมสวนแล้ว รอบตัวอาคารรองรับยังได้รับการออกแบบให้มาพร้อมสระน้ำสำหรับลอยดอกบัวเพื่อสักการะช้างเอราวัณอีกด้วย และยังมีการออกแบบทางเดินรอบตัวอาคารทรงกลมให้มาพร้อมช้างจำลองหลายเชือก ให้ความรู้สึกเหมือนได้เดินลอดใต้ท้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล
สำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ มีการออกแบบพื้นที่จัดแสดงโบราณวัตถุ และงานวิจิตรศิลป์แห่งศิลปะไทยออกเป็น 3 ส่วน ตามแนวคิดจากคัมภีร์ไตรภูมิกถา ที่แบ่งภพภูมิเป็นสามส่วน ได้แก่ ชั้นบาดาล โลกมนุษย์ และสวรรค์ ในส่วนชั้นล่างสุดที่เป็นชั้นใต้ดินหรือบาดาล เรียกว่า ชั้นสุวรรณภูมิ ออกแบบเป็นพื้นที่สำหรับแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์และเก็บโบราณวัตถุต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ พระพุทธรูปและเทวรูปสมัยต่าง ๆ รวมถึงเครื่องกระเบื้องประเภท เครื่องสังคโลก ภาชนะเครื่องกระเบื้องแบบลพบุรี เครื่องเบญจรงค์ และเบญจรงค์ลายน้ำทอง ซึ่งสะท้อนถึงความหมายทางวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่โบราณเรียกว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ 
บริเวณชั้นกลางของอาคารที่รองรับตัวช้างคือ ชั้นโลกมนุษย์ ได้รับการออกแบบเป็นอาคารทรงโดมที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นทางเข้าพระสุเมรุ ภายในบริเวณชั้นนี้จะผสมผสานไปด้วยศาสตร์และศิลป์หลากหลายรูปแบบทั้งงานประณีตศิลป์แบบไทยและศิลปะแบบตะวันตก โดยการแสดงเรื่องราวสะท้อนแก่นพระศาสนาที่ค้ำจุนโลกมนุษย์ให้เกิดศานติผ่านเสาเคาะดุนโลหะภายในอาคารเป็นภาพเรื่องราวที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมทางศาสนาต่าง ๆ
ภายในอาคารบริเวณชั้นโลกมนุษย์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งภายในที่ผสมผสานไปด้วยงานศิลปะจากการนำเครื่องถ้วยเบญจรงค์สลับลวดลายสอดสีมาประดับตกแต่งในบริเวณต่าง ๆ ด้วยฝีมือจากช่างเมืองนครศรีธรรมราช และยังงดงามไปด้วยฝีมือปูนปั้นคนธรรพ์กับพญานาคจากช่างเมืองเพชรที่เต็มไปด้วยความประณีตในทุกรายละเอียด
ระหว่างทางขึ้นที่บันไดทั้งสองฝั่งมาบรรจบกัน จัดวางเป็นจุดกราบสักการะองค์พระวโลกิเตศวร หรือที่รู้จักกันในนามพระแม่กวนอิม
เมื่อขึ้นมาสู่พื้นที่บริเวณชั้น 3 ซึ่งเป็บจุดบรรจบระหว่างบันไดทั้งสองฝั่งก่อนที่จะขึ้นสู่พื้นที่ชั้นบนจะพบกับ หน้าสิงห์ที่งดงามไปด้วยศิลปะลวดลายปูนปั้น โดยมีความเชื่อว่าสามารถดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายเข้าไปได้ก่อนที่จะเดินทางขึ้นสู่ชั้นจักรวาลหรือโลกสวรรค์ และในบริเวณด้านบนสุดของชั้นตกแต่งเพดานด้วยศิลปะของโลกตะวันตกอย่างงดงาม ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหลังคาของโลก จึงผสมผสานแนวคิดด้วยการนำรูปแผนที่โลกขนาดใหญ่และจักรราศีมาสร้างสรรค์บนงานกระจกสี (stained glass) ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ Mr.Jacob Schwarzkopf ศิลปินชาวเยอรมัน
พื้นที่บริเวณชั้นที่ 4 เป็นส่วนบริเวณใต้ท้องช้าง ซึ่งออกแบบเป็นจุดห้องพักรอก่อนที่จะขึ้นสู่ชั้นจักรวาล 
ส่วนจัดแสดงที่สามในบริเวณชั้นบนสุดได้รับการออกแบบให้เป็นชั้นจักรวาลหรือสวรรค์ ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่เหนือโลกมนุษย์ขึ้นไปตามคติในไตรภูมิ โดยเป็นบริเวณที่อยู่ภายในตัวอาคารส่วนของท้องช้าง สำหรับเป็นพื้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปโบราณตามสมัยต่าง ๆ พร้อมตกแต่งเพดานและผนังภายในห้องด้วยภาพเขียนสีฝุ่นรูปสุริยจักรวาลที่สวยงาม
นอกจากส่วนจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ บริเวณรอบอาคารยังมาพร้อมโซนสักการะในบริเวณต่าง ๆ เริ่มด้วยจุดสักการะที่ 1 พระเกศจุฬามณีเจดีย์ บันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
จุดสักการะที่ 2 คือจุดสักการะท้าวมหาพรหม
จุดสักการะที่ 3 คือช้างเทพมงคล ตระกูลวิษณุพงศ์
จุดสักการะที่ 4 คือพระตรีมูรติ
จุดสักการะที่ 5 คือ ช้างเทพมงคล ตระกูลอิศวรพงศ์
จุดสักการะที่ 6 พระพิฆเณศวร
จุดสักการะที่ 7 เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับอยู่ภายในศาลามิสกวัน
พื้นที่รอบพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดี รวมทั้งพันธุ์ไม้หายาก และประดับงานประติมากรรมลอยตัวรูปสัตว์หิมพานต์ตามมุมต่าง ๆ อาทิเช่น นาค, นกหัสดี, กิเลนปีก, กินนร, การวิก, กินรี, นกอินทรี, กิเลนไทย, สินธพกุญชร และวารีกุญชร ซึ่งมีตัวเป็นช้าง หางเป็นปลา เป็นต้น
ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้ธรรมชาติภายในอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดี บริเวณรอบสวนยังมาพร้อมการตกแต่งพื้นที่ให้มาพร้อมโซนนั่งเล่นพักผ่อนรอบมุมสวน ด้วยชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งเล่นต่าง ๆ และมุมสวนที่ประดับไปด้วยน้ำพุและบ่อน้ำธรรมชาติอันรื่นรมย์
หากเริ่มเดินจนเหนื่อย ภายในพื้นที่นี้ก็มีโซนคาเฟ่สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีให้เลือกหลากหลายในราคามาตรฐาน
อีกทั้งยังมีโซนร้านสำหรับจำหน่ายสินค้าที่ระลึกให้เลือกช้อปกลับบ้านได้ตามใจชอบในราคาย่อมเยา
สามารถเดินทางไปได้ที่ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 99/9 หมู่ 1, ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่, อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร : 02-371-3135-6 เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.
ราคาบัตรสำหรับชาวไทย (พร้อมดอกไม้ ธูป สามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ) ผู้ใหญ่ 250 บาท / เด็ก 125 บาท
ราคาบัตรสำหรับชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 400 บาท / เด็ก 200 บาท
มีบริการ Audio Guide (ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี รัสเซีย) สำหรับท่านที่เข้าชมภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์

Follow Me

Shared

Comment


forfur.com คือเว็บข้อมูลการออกแบบตกแต่งบ้าน เราไม่ได้รับงานสร้าง ออกแบบบ้านหรือจำหน่ายสินค้า

09-09-2019 (7527)

Category List

Other Idea


งานเดียวคุ้ม ช้อป กิน เที่ยว!! HomePro Fair 2016 เชียงใหม่ งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา

งานเดียวคุ้ม ช้อป กิน เที่ยว!! HomePro Fair 2016 เชียงใหม่ งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เติมเต็มความสุขให้กับชีวิต เสาะหาความสมบูรณ์ให้ตนเองและครอบครัวกับงานมหกรรมสุดแฟร์ส่งท้ายปีที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งครบและคุ้มในงานเดียว

คอนโดจิ๋วแต่มากฟังก์ชั่น ผ่อนคลายสไตล์ญี่ปุ่น (Submit Your Work#172)

คอนโดจิ๋วแต่มากฟังก์ชั่น ผ่อนคลายสไตล์ญี่ปุ่น (Submit Your Work#172)

มีคอนโดพื้นที่จำกัด แต่ความสุขไม่ได้จำกัดตามไปสักหน่อย เฉกเช่นเดียวกับคอนโดนี้ที่เพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน แม้จะอยู่อาศัยในพื้นที่แคบๆ

ส่งมอบความสุขสุดคุ้มค่า ด้วยกองทัพสินค้าในงาน Power Mall Electronica 2017

ส่งมอบความสุขสุดคุ้มค่า ด้วยกองทัพสินค้าในงาน Power Mall Electronica 2017

เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเช่นนี้ พร้อมส่งมอบความรู้สึกดีๆ ให้คนที่คุณรักไปพร้อมกับมหกรรมลดราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีครั้งยิ่งใหญ่ ที่พรอมยกขบวนสินค้าราคาสุดพิเศษมากมายมาให้คุณเลือกสรรกันอย่างเต็มอิ่ม

คืนเสน่ห์ในวันวานให้บ้านสวย

คืนเสน่ห์ในวันวานให้บ้านสวย

อดีตที่ชวนให้ใฝ่หา วันเวลาที่หวนให้คิดถึง ยังคงจารึกอยู่ในห้วงคำนึง จำจดและตราตรึงไม่เสื่อมคลาย.....