แบบสวนสวย แต่งสวน ตกแต่งสวน จัดสวน สวนสไตล์อังกฤษ

สร้างความสนุกสนานและดูน่าสนใจมากขึ้นให้กับสวนสไตล์อังกฤษเช่นการปลูกกุหลาบเลื้อย (Rosa hybrid) ,บลูแซลเวีย (Salvia farinacea)ซึ่งต้องต้องคำนึงถึงพันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

แบบสวนสวย, แต่งสวน, ตกแต่งสวน, จัดสวน, สวนสไตล์อังกฤษ

Idea Of Image

สวนสวยสไตล์อังกฤษ English Cottage Garden

วันนี้มาสดชื่นกับการตกแต่งสวนสไตล์ผู้ดีอังกฤษกันดีกว่านะคะ สวนสไตล์อังกฤษ เป็นการออกแบบสวนที่เน้นความเป็นธรรมชาติ โดยจำลองสวนมาไว้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดหรือขนาดเล็กและการเสริมเติมแต่งน้อยกว่าสวนประดิษฐ์

แบบสวนสวยแต่งสวนตกแต่งสวนจัดสวนสวนสไตล์อังกฤษ

Other Image Of Idea

แบบสวนสวย, แต่งสวน, ตกแต่งสวน, จัดสวน, สวนสไตล์อังกฤษ

สร้างความสนุกสนานและดูน่าสนใจมากขึ้นให้กับสวนสไตล์อังกฤษเช่นการปลูกกุหลาบเลื้อย (Rosa hybrid) ,บลูแซลเวีย (Salvia farinacea)ซึ่งต้องต้องคำนึงถึงพันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

แบบสวนสวย, แต่งสวน, ตกแต่งสวน, จัดสวน, สวนสไตล์อังกฤษ

ของตกแต่งสวนเลือกใช้วัสดุที่นำมาตกแต่งน้อยชิ้นมีความเรียบง่าย

แบบสวนสวย, แต่งสวน, ตกแต่งสวน, จัดสวน, สวนสไตล์อังกฤษ

สร้างจุดเด่นให้กับสวน เช่นการก่อกำแพงหิน สร้างรั้วไม้เตี้ยๆ หรือการก่อกำแพงอิฐมอญ เป็นต้น

แบบสวนสวย, แต่งสวน, ตกแต่งสวน, จัดสวน, สวนสไตล์อังกฤษ

garden03

แบบสวนสวย, แต่งสวน, ตกแต่งสวน, จัดสวน, สวนสไตล์อังกฤษ

ขนาดพื้นที่จัดสวนและส่วนปิดล้อม ใช้พื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดูแลได้ง่าย มีจัดองค์ประกอบของสวนให้เสมือนทิวทัศน์จริงโดยมีส่วนปิดล้อมด้วยการมีฉากหลังและฉากหน้า

แบบสวนสวย, แต่งสวน, ตกแต่งสวน, จัดสวน, สวนสไตล์อังกฤษ

คำนึงถึงรูปแบบสวนอังกฤษที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น ภาชนะสังกะสีเคลือบ ประติกรรม หรืออ่างน้ำนก เป็นต้น

แบบสวนสวย, แต่งสวน, ตกแต่งสวน, จัดสวน, สวนสไตล์อังกฤษ

การปลูกพันธุ์ไม้ให้เกาะติดกับแนวผนังหรือแนวรั้วที่ได้สร้างขึ้น การที่มีไม้เถาไม้เลื้อยขึ้นตามกำแพงมีข้อดีก็คือทำให้สวนมีลักษณะอ่อนช้อย ไม่แข็งกระด้าง

แบบสวนสวย, แต่งสวน, ตกแต่งสวน, จัดสวน, สวนสไตล์อังกฤษ

แปลงดอกไม้ในสวนสไตล์อังกฤษ มักใช้ดอกไม้นานาพันธุ์ เลือกปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกและใบที่มีสีสัน รูปทรงที่หลากหลายแตกต่างกัน

Other Idea