ตัวอย่างโครงการ Moutain View Townhome, Thung Song – SNK Development

ตัวอย่างโครงการ Moutain View Townhome, Thung Song – SNK Development

9,591 1
ตัวอย่างโครงการ Moutain View Townhome, Thung Song – SNK Development
ตัวอย่างโครงการ Moutain View Townhome, Thung Song – SNK Development
ตัวอย่างโครงการ Moutain View Townhome, Thung Song – SNK Development
โครงการ Mountain View อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช  โครงการหมู่บ้านขนาด 500 unit ที่ติดกับภูเขา และธรรมชาติที่สวยงาม Phase แรก จะเป็นโครงการ Townhome ที่อยู่ติดกับขนส่ง ซึ่งเหมาะกับการทำการค้าอย่างยิ่ง ในอนาคต Phase ต่อๆไป ก็จะมีหมู่บ้านด้านหลังโครงการ ซึ่งติดกับภูเขาและธรรมชาติ นอกจากนี้ด้านหน้ายังมีโรงแรมซึ่งเพิ่่มมูลค่าให้กับโครงการอย่างมาก

ParaphraseDesign

Telephone : 02-383-5025

Email : info@narm.co.th

Address : 599/70 2หมู่บ้านกลางเมือง หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

Website : www.narm.co.th

ParaphraseDesign