Coffee Mug


Coffee Mug Ceramic Emotion วันนี้ขอเอาใจคอกาแฟที่เริ่มเบื่อบรรยากาศการดื่มแบบเก่าๆโดยการพามาชมถ้วยกาแฟดีไซน์เก๋ของนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Jerome Olivet กันค่ะถ้วยกาแฟนของ Olivet เป็
Coffee Mug Ceramic Emotion 
วันนี้ขอเอาใจคอกาแฟที่เริ่มเบื่อบรรยากาศการดื่มแบบเก่าๆโดยการพามาชมถ้วยกาแฟดีไซน์เก๋ของนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Jerome Olivet กันค่ะ
ถ้วยกาแฟนของ Olivet เป็นงานประติมากรรมเซรามิกที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้สูดกลิ่นที่หอมหวนของกาแฟไปพร้อมกับถ้วยกาแฟที่ให้อารมณ์ของความสุขได้มากกว่าถ้วยกาแฟธรรมดาทั่วๆไปค่ะ โอโฮเฮะ..อยากลองใช้ดูบ้างจัง  
Skin,Speed,Bimbo,Attraction,Snake,Abstract และ Flight คือชื่อเสียงเรียงนามของเหล่า Coffee Mug ค่ะ ^^

Thank You : http://www.jeromeolivet.com/theproduct.php?i=G322

Follow Me

Shared

0

Comment


Category List